Xã hội

Kết quả tín nhiệm của 47 lãnh đạo cấp cao

11/06/2013 | 09:22

Sáng nay (11/6), kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố.

8h sáng, thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban Đỗ Văn Chiến đã lần lượt công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng nay, tất cả các chức danh chủ chốt đều đạt tín nhiệm.

Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 tín nhiệm và 28 tín nhiệm thấp.

Số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328; 139 và 25; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210; 122; 160.

Trong số 47 chức danh, người đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu. Còn người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 209 phiếu.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả này.

Các ĐBQH bỏ phiếu chiều 10/6 (Ảnh: NLĐ)

Tổng số ĐBQH là 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. 

1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, tín nhiệm cao 330, tín nhiệm 133, tín nhiệm thấp 28.

2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, tín nhiệm cao 263, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 13.

3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 328, tín nhiệm 139, tín nhiệm thấp 25.

4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 323, tín nhiệm155, tín nhiệm thấp 13.

5. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 222, tín nhiệm 217, tín nhiệm thấp 22.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 372, tín nhiệm 104, tín nhiệm thấp 14.

7. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 322, tín nhiệm 145, tín nhiệm thấp 24.

8. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, tín nhiệm cao 234, tín nhiệm 235, tín nhiệm thấp 22.

9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 15.

10. Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, tín nhiệm cao 253, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 9.

11. Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội, tín nhiệm cao 291, tín nhiệm 189, tín nhiệm thấp 11.

12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 253, tín nhiệm thấp 28.

13. Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, tín nhiệm cao 267, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 9.

14. Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tín nhiệm cao 294, tín nhiệm 180, tín nhiệm thấp 18.

15. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, tín nhiệm cao 335, tín nhiệm 151, tín nhiệm thấp 6.

16. Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, tín nhiệm cao 292, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 17.

17. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tín nhiệm cao 286, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 12.

18. Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, tín nhiệm cao 260, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 28.

19. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, tín nhiệm cao 241, tín nhiệm 232, tín nhiệm thấp 19.

20. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 122, tín nhiệm thấp 160.

21. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, tín nhiệm cao 196, tín nhiệm 230, tín nhiệm thấp 65.

22. Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng, tín nhiệm cao 248, tín nhiệm 207, tín nhiệm thấp 35.

23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 44.

24. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng, tín nhiệm cao 167, tín nhiệm 264, tín nhiệm thấp 59.

25. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 24.

26. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, tín nhiệm cao 323, tín nhiệm 144, tín nhiệm thấp 13.

27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tín nhiệm cao 90, tín nhiệm 286, tín nhiệm thấp 116.

28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ, tín nhiệm cao 126, tín nhiệm 274, tín nhiệm thấp 92.

29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tín nhiệm cao 88, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 209.

30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, tín nhiệm cao 105, tín nhiệm 276, tín nhiệm thấp 111.

31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp, tín nhiệm cao 176, tín nhiệm 280, tín nhiệm thấp 36.

32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng, tín nhiệm cao 131, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 100.

33. Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tín nhiệm cao 215, tín nhiệm 245, tín nhiệm thấp 29.

34. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương, tín nhiệm cao 112, tín nhiệm 251, tín nhiệm thấp 128.

35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, tín nhiệm cao 86, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 177.

36. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao, tín nhiệm cao 238, tín nhiệm 233, tín nhiệm thấp 21.

37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tín nhiệm cao 184, tín nhiệm 249, tín nhiệm thấp 58.

38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tín nhiệm cao 158, tín nhiệm 270, tín nhiệm thấp 63.

39. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, tín nhiệm cao 133, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 42.

40. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ , tín nhiệm cao 123, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 43.

41. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, tín nhiệm cao 271, tín nhiệm 281, tín nhiệm thấp 77.

42. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 198, tín nhiệm thấp 99.

43. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế , tín nhiệm cao 108, tín nhiệm 228, tín nhiệm thấp 146.

44. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ, tín nhiệm cao 164, tín nhiệm 241, tín nhiệm thấp 87.

45. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, tín nhiệm cao 231, tín nhiệm 205, tín nhiệm thấp 46.

46. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tín nhiệm cao 195, tín nhiệm 260, tín nhiệm thấp 34.

47. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tín nhiệm cao 198, tín nhiệm 269, tín nhiệm thấp 23.

Theo Đất Việt

<< Trở lại Xem tiếp >>