Xã hội

Dân thoải mái góp ý sửa Hiến pháp

Dân thoải mái góp ý sửa Hiến pháp

30/12/2012 | 10:43

Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý khẳng định về việc lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp từ 2/1 tới.

Chiều 29/12, UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức họp báo về việc triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ông Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết, ngày 2/1/2013, bản Dự thảo Hiến pháp sẽ được công bố đến toàn dân.

Ông Phan Trung Lý trong buổi họp báo

UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ có một bản thuyết minh về những vấn đề cần phải sửa đổi trong Hiến pháp để nhân dân nắm rõ và đưa ra ý kiến của mình.

Sau khi bản dự thảo được đăng tải trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày 2/1 tới, nhân dân sẽ có 3 tháng (kéo dài đến 31/3) để tham gia, góp ý về toàn bộ dự thảo.

Người dân có thể góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến các cơ quan; thông qua Trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn; qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác.

Các nội dung quan trọng sẽ được lấy ý kiến gồm chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, bảo vệ Tổ quốc, bộ máy nhà nước…

Ông Lý phân tích, ở Việt Nam, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân nên nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp.

Vì vậy, không có điều gì cấm kỵ khi người dân góp ý.

Và lần lấy ý kiến này hướng tới tất cả các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức ở TƯ và địa phương.

Theo Dantri.com.vn

<< Trở lại Xem tiếp >>