Xã hội

Đặt tên theo phong thủy để gặp nhiều may mắn

Đặt tên theo phong thủy để gặp nhiều may mắn

30/08/2012 | 23:50

Một cái tên có ý nghĩa và thuận khí phải tạo nên thế tương sinh, cân bằng âm dương và không khắc với tên bố mẹ.

Họ tên phải tạo thế tương sinh

Đối với 1 người, phần họ đại diện cho Thiên, tức yếu tố gốc rễ truyền từ dòng họ; phần đệm đại diện cho Địa tức yếu tố hỗ trợ bản mệnh.

Còn phần tên đại diện cho Nhân tức yếu tố của chính bản thân người đó.

Mỗi phần mang một ngũ hành khác nhau, một cái tên hay 3 yếu tố này phải phối hợp phải tạo thành thế tương sinh, kỵ tương khắc.

Do đó nếu họ thuộc Mộc, tên đệm thuộc Hỏa, tên thuộc Thổ sẽ rất tốt vì tạo thành thế Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim như tên: Lâm Minh Tuấn.

Bên cạnh đó, tên nên cân bằng về mặt Âm Dương, những vần bằng (huyền, không) thuộc Âm, vần trắc (sắc, hỏi, ngã, nặng) thuộc Dương.

Trong tên phải có vần bằng, trắc cân đối, kỵ thái quá hoặc bất cập.

Ví dụ như Thái Phú Quốc quá nhiều vần trắc, Dương thịnh, Âm suy nên luận là xấu. Tên Thái Phú Minh luận là Âm Dương cân bằng nên tốt hơn.

Bên cạnh đó, một cái tên còn phải đảm bảo yếu tố hỗ trợ cho bản mệnh.

Nếu mệnh hành thủy thì tên phải thuộc thủy để hỗ trợ cho mệnh, vì thế tên phải đặt là Thủy, Hà, Sương...

Ngoài ra, tên con cũng cần hợp với bố mẹ theo thế tương sinh, tránh tương khắc.

Ví dụ: Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa có thể chọn tên cho con mệnh Mộc (Thủy sinh Mộc) hoặc Thổ (Hỏa sinh Thổ).

Theo Đất Việt
7

<< Trở lại Xem tiếp >>