Kinh doanh

Giảm 50% tiền thuê đất trong 2 năm Thứ sáu, 25/11/2011 12:01

Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Cụ thể, các tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang thuê đất hàng năm được hưởng ưu đãi về giá.

Điều kiện là các tổ chức phải sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, có số tiền thuê đất tăng từ 2 lần trở lên so với số tiền phải nộp năm 2010 (với cùng diện tích, mục đích sử dụng đất thuê).

Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định sẽ không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010.

Trường hợp tiền thuê đất sau khi giảm vẫn lớn hơn 2 lần số tiền nộp năm 2010, tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất năm 2011 và 2012.

Trong thời gian được cấp có thẩm quyền xem xét, các tổ chức kinh tế thuộc diện hưởng ưu đãi được tạm nộp tiền thuê đất theo mức đã nộp năm 2010.

Trường hợp không được giảm tiền thuê đất, các đơn vị này sẽ phải tiếp tục nộp số còn thiếu theo quy định, nhưng sẽ không bị phạt vì nộp chậm.

Theo VnExpress

Theo Đất Việt

Xem tiếp