Cười

Hình ảnh 'hại não' người xem

Hình ảnh 'hại não' người xem

19/03/2013 | 11:45

Khi mới xem, hình ảnh không có gì khác lạ nhưng dần dần, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự bắt đầu và kết thúc của nó.

Theo Đất Việt

Nghe tiểu phẩm hài - cười nghiêng ngả

<< Trở lại Xem tiếp >>