Cười

Hình ảnh 'hại não' người xem Thứ ba, 19/03/2013 11:45

Khi mới xem, hình ảnh không có gì khác lạ nhưng dần dần, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự bắt đầu và kết thúc của nó.

Nghe tiểu phẩm hài - cười nghiêng ngả (miễn phí)

Phim tâm lý: Áy náy (P1/10)

Theo Đất Việt