Cười

Hình ảnh 'hại não' người xem

Hình ảnh 'hại não' người xem

19/03/2013 | 11:45

Khi mới xem, hình ảnh không có gì khác lạ nhưng dần dần, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự bắt đầu và kết thúc của nó.

2
Theo Đất Việt

Nghe tiểu phẩm hài - cười nghiêng ngả

<< Trở lại Xem tiếp >>