Những con số ấn tượng trong lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Những con số ấn tượng trong lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 

Hơn 30.000 người tham gia diễu binh, diễu hành đã phải luyện tập suốt 3 tháng, qua nhiều vòng hợp duyệt, sơ duyệt rồi tổng duyệt.

<< Trở lại Xem tiếp >>