Kinh doanh

Tăng lương tối thiểu lên 1,15 triệu đồng

Tăng lương tối thiểu lên 1,15 triệu đồng

10/11/2012 | 16:39

Chiều nay, Quốc hội đã thông qua đề xuất của Chính phủ về việc tăng tiền lương tối thiểu thêm 100.000 đồng/tháng từ 1/7/2013.

Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, với 90,96% đại biểu tán thành.

Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, giao Chính phủ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7/2013.

Tăng lương từ 1/7/2013

Về việc tăng lương tối thiểu, nhiều ý kiến đề nghị bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện tăng lương tối thiểu theo lộ trình, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương từ ngân sách.

Để có nguồn làm lương, nhiều ý kiến đề nghị quyết liệt cắt, giảm những khoản chi không cần thiết như chi khánh tiết, lễ hội... khai thác tối đa nguồn thu, tinh giản bộ máy hành chính.

Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị thực hiện một phần lộ trình tăng lương tối thiểu như trên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh:

'Để có nguồn làm lương cần quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng dự toán đã được quyết định, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Đồng thời, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài...'.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Với 89,56% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua 3 chỉ tiêu quan trọng là:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỷ đồng.

Và mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Theo Dantri.com.vn

<< Trở lại Xem tiếp >>