360° xe

Tháng 2/2013 có hướng dẫn giảm thuế trước bạ

Tháng 2/2013 có hướng dẫn giảm thuế trước bạ

22/01/2013 | 20:49

Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế, phí mới.

Theo đó, trong tháng 2/2013, Vụ Chính sách Thuế soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Như vậy, sớm nhất là tháng 2, việc giảm thuế trước bạ mới chính thức được thay đổi trên cả nước.

Trước đó, Nghị quyết 02-NQ-CP năm 2013 đã nêu rõ: Không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện.

Giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng:

Đối với ô tô đăng ký lần đầu, mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung.

Đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi, mức thu chung là 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Theo Tienphong.vn

<< Trở lại Xem tiếp >>