Những phi công Việt Nam dũng cảm cứu máy bay

Những phi công Việt Nam dũng cảm cứu máy bay

Những phi công Việt Nam dũng cảm cứu máy bay

'Có những tình huống nếu là phi công ở Nga hay nước khác thì họ đã nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Nhưng phi công VN vẫn bám máy bay đến cùng, bình tĩnh xử lý và hạ cánh an toàn'.

goto top