Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình đêm trước ngày Quốc khánh

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình đêm trước ngày Quốc khánh

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình đêm trước ngày Quốc khánh anh tinngan

Từ 22h30 hôm nay, Hà Nội cấm hàng loạt tuyến đường để chuẩn bị cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.