Tiện ích

Kết quả Xố số Miền Bắc ngày 25/07

DB74199
191082
271771-00036
374094-45535-53525-08691-94960-67372
43372-2177-5302-1720
51619-9867-8595-7663-6654-0576
6280-415-561
790-61-40-95

Tiện ích khác

Nhà nông

 Lén bóc vỏ cây rừng bán sang Trung Quốc

Lén bóc vỏ cây rừng bán sang Trung Quốc

Việc người dân Quảng Ngãi bóc vỏ cây bùi bán sang TQ có thể khiến cây chết, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng.