Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư hội đàm về biển Đông

Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư hội đàm về biển Đông

Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư hội đàm về biển Đông

Đúng 22h10 (giờ Việt Nam) ngày 7/7, Tổng thống Mỹ tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục trong Nhà Trắng.