Hành trình trốn chạy của kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện

Hành trình trốn chạy của kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện

Hành trình trốn chạy của kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện

Sau khi ra Bình Định lẩn trốn, Nhân nghĩ sẽ không ai biết được hành vi gây tội nên quay lại TP HCM tìm cách tẩu tán tang vật.

goto top