Trung Quốc điều 2 tàu tuần tra trái phép tới Hoàng Sa

Trung Quốc điều 2 tàu tuần tra trái phép tới Hoàng Sa

Trung Quốc điều 2 tàu tuần tra trái phép tới Hoàng Sa bao noi tinngan

Trung Quốc đã điều 2 tàu hải giám 2169 và 2168, tới tuần tra trái phép khu vực Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.