Nước mắt trên chặng đường cuối của 4 liệt sĩ vụ trực thăng rơi

Nước mắt trên chặng đường cuối của 4 liệt sĩ vụ trực thăng rơi

Nước mắt trên chặng đường cuối của 4 liệt sĩ vụ trực thăng rơi anh tinngan

Người thân không kìm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh xe tang đưa thi hài 4 quân nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mới nhất