Vụ 5 triệu yên: Chưa nhận tiền đã có người đến nhà lừa

Vụ 5 triệu yên: Chưa nhận tiền đã có người đến nhà lừa

Vụ 5 triệu yên: Chưa nhận tiền đã có người đến nhà lừa bao noi tinngan

Từ khi có tin chị Hồng - người bán ve chai sẽ được nhận 5 triệu yên (hơn 1 tỷ đồng), không ít người tìm đến lừa gạt.